[st_faq_new list_faq=”%5B%7B%22title%22%3A%221%20%E2%80%93%20%C3%96demeyi%20Nas%C4%B1l%20Yapabilirim%3F%22%2C%22content%22%3A%22Bodrumotelleri.com%20%C3%BCzerinden%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%20otel%20rezervasyonlar%C4%B1nda%20a%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1daki%20%C3%B6deme%20se%C3%A7eneklerinden%20birini%20se%C3%A7ebilirsiniz%3A%5Cn%5CnKredi%20Kart%C4%B1%20ile%20Tek%20%C3%87ekim%3A%20Online%20rezervasyon%20s%C4%B1ras%C4%B1nda%20sisteme%20kredi%20kart%C4%B1%20bilgilerinizi%20girdi%C4%9Finizde%20kredi%20kart%C4%B1n%C4%B1zdan%20%E2%80%9CSanal%20Charge%E2%80%9D%20yani%20rezervasyonunuza%20ait%20%C3%BCcret%20online%20ortamda%20%C3%A7ekim%20i%C5%9Flemi%20yap%C4%B1lacakt%C4%B1r.%5Cn%5CnKredi%20Kart%C4%B1%20ile%20Taksitli%20%C3%96deme%3A%20%C4%B0deal%20kart%2C%20Maximum%2C%20Bonus%2C%20Shop%26Miles%2C%20Artan%20ve%20Card%20Finans%20ile%2C%20yurt%20i%C3%A7i%2C%20yurt%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20otellerinde%2C%20paket%20turlarda%20ve%20u%C3%A7ak%20biletlerinde%2012%20aya%20taksit%20avantajlar%C4%B1ndan%20yararlanabilirsiniz.%5Cn%5CnBanka%20Havalesi%2FEFT%20ile%20%C3%96deme%3A%5CnHesap%20Ad%C4%B1%20%3A%20TEZCAN%20TUR.TA%C5%9E.EMLAK%20TARIM%20%C3%9CR%C3%9CN.SAN.VE%20T%C4%B0C.LTD.%C5%9ET%C4%B0%5Cn%C5%9Eube%20ad%C4%B1%3A%20ORTACA%20%C5%9EUBES%C4%B0%5Cn%C5%9Eube%20kodu%3A%20797%5CnGaranti%20Bankas%C4%B1%5CnTL%5CnHesap%20no%3A%206299031%5CnIBAN%20NO%3A%20TR91%200006%202000%207970%200006%202990%2031%5CnEURO%5CnHesap%20no%3A%209097774%5CnIBAN%20NO%3A%20TR37%200006%202000%207970%200009%200977%2074%5Cnhesab%C4%B1m%C4%B1za%20%C3%B6demenizi%20yapabilirsiniz.%5Cn%5CnOfiste%20%C3%96deme%3A%20Ofisimizi%20ziyaret%20ederek%20%C3%B6deme%20yapabilirsiniz.%5Cn%5CnHat%C4%B1rlatmal%C4%B1y%C4%B1z%20ki%3B%20%C3%B6demesi%20yap%C4%B1lmam%C4%B1%C5%9F%20rezervasyonlar%C4%B1n%20garantisi%20yoktur.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%222-%20Kredi%20kart%C4%B1m%C4%B1n%20g%C3%BCvenli%C4%9Fini%20nas%C4%B1l%20sa%C4%9Fl%C4%B1yorsunuz%3F%22%2C%22content%22%3A%22Bodrumotelleri.com%20SSL%20g%C3%BCvenlik%20teknolojisini%20kullanmaktad%C4%B1r.%20Bu%2C%20Microsoft%20Internet%20Explorer%203.0%20ve%20sonras%C4%B1%20ile%20di%C4%9Fer%20b%C3%BCt%C3%BCn%20pop%C3%BCler%20taray%C4%B1c%C4%B1lar%20i%C3%A7in%20ge%C3%A7erlidir.%20SSL%20sizin%20ki%C5%9Fisel%20bilgilerinizi%20(adresinizi%2C%20telefon%20numaralar%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1%20ve%20kredi%20kart%C4%B1%20detaylar%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1)%20%C5%9Fifrelemektedir.%20Emin%20olabilirsiniz%20ki%2C%20Bodrumotelleri.com%20%C3%BCzerinden%20online%20rezervasyon%20yapmak%20telefonla%20yapaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%20rezervasyonunuz%20kadar%20g%C3%BCvenlidir.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%223-%20Otel%20Giri%C5%9F%20ve%20%C3%87%C4%B1k%C4%B1%C5%9F%20Saatleri%20Nelerdir%20%3F%22%2C%22content%22%3A%22Genel%20de%20otellere%20giri%C5%9F%20(check%20%E2%80%93%20in)%20saati%2014%3A00%2C%20%C3%A7%C4%B1k%C4%B1%C5%9F%20(check%20%E2%80%93%20out)%20saati%2012%3A00%E2%80%99dir.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%224-%20Otele%20Giri%C5%9F%20Yaparken%20Resepsiyonda%20Rezervasyonumun%20G%C3%B6r%C3%BCnmemesi%20Durumunda%20Ne%20Yapmal%C4%B1y%C4%B1m%20%3F%22%2C%22content%22%3A%22Rezervasyonunuzu%20sitemiz%20%C3%BCzerinden%20yaparak%20i%C5%9Fleminizi%20sonu%C3%A7land%C4%B1rd%C4%B1ysan%C4%B1z%2C%20otele%20giri%C5%9F%20yaparken%20konaklama%20belgenizi%20g%C3%B6stermeniz%20gerekmektedir.%20Otel%20resepsiyonunda%20sizin%20bilgilerinizi%20i%C3%A7eren%20bir%20rezervasyon%20talep%20formu%20olacakt%C4%B1r.%20Resepsiyon%20g%C3%B6revlilerinden%20rezervasyonunuza%20ait%20konfirmasyon%20numaras%C4%B1n%C4%B1%20belirterek%20yeniden%20kontrol%20etmelerini%20isteyin.%5Cn%5CnE%C4%9Fer%20rezervasyonunuz%20hal%C3%A2%20g%C3%B6r%C3%BCnm%C3%BCyorsa%20l%C3%BCtfen%20otel%20ile%20kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1kl%C4%B1%20herhangi%20bir%20i%C5%9Flem%20yapmayarak%2C%20%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1%20Merkezimizden%20misafir%20ili%C5%9Fkileri%20departman%C4%B1m%C4%B1za%20ula%C5%9F%C4%B1n%C4%B1z.%20Size%20en%20k%C4%B1sa%20s%C3%BCrede%20yard%C4%B1mc%C4%B1%20olarak%2C%20rezervasyonunuzla%20ilgili%20sorunu%20%C3%A7%C3%B6zeceklerdir.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%225-%20Nas%C4%B1l%20Rezervasyon%20Yapt%C4%B1rabilirim%20%3F%22%2C%22content%22%3A%22WebSitemizde%20be%C4%9Fendi%C4%9Finiz%20otel%20ile%20ilgili%20hesaplama%20yapt%C4%B1rd%C4%B1ktan%20sonra%20Hemen%20Sat%C4%B1n%20Al%20butonunu%20t%C4%B1klad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%20takdirde%20sitemiz%20i%C3%A7inde%20G%C3%BCvenli%20Online%20Al%C4%B1%C5%9Fveri%C5%9F%20alan%C4%B1na%20otomatik%20olarak%20ge%C3%A7i%C5%9F%20yapar%20ve%20rezervasyonunuzu%20kendi%20ba%C5%9F%C4%B1n%C4%B1za%20g%C3%BCvenli%20olarak%20bitirebilirsiniz.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%226-%20Otele%20Giri%C5%9F%20Yapt%C4%B1ktan%20Sonra%20Konaklama%20S%C3%BCremi%20Uzatabilir%20miyim%20%3F%22%2C%22content%22%3A%22Konaklama%20s%C3%BCrenizi%20uzatmak%20istiyorsan%C4%B1z%2C%20%C3%A7%C4%B1k%C4%B1%C5%9F%20tarihinizden%20en%20az%20iki%20g%C3%BCn%20%C3%B6nce%20bize%20bildirmeniz%20gerekmektedir.%20Uzatma%20talebinizi%20%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1%20Merkezimizi%20arayarak%20misafir%20temsilcinize%20bildirdi%C4%9Finiz%20takdirde%20oteldeki%20yer%20m%C3%BCsaitli%C4%9Fine%20g%C3%B6re%20talebiniz%20operasyon%20ekibimiz%20taraf%C4%B1ndan%20de%C4%9Ferlendirilecektir.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%227-%20Rezervasyon%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Finde%20veya%20%C4%B0ptalinde%20Yap%C4%B1lmas%C4%B1%20Gerekenler%20Nelerdir%20%22%2C%22content%22%3A%22Otele%20giri%C5%9F%20tarihinize%2015%20g%C3%BCn%20kalana%20kadar%20iptal%20%E2%80%93%20de%C4%9Fi%C5%9Fiklik%20talep%20etmeniz%20durumunda%20i%C5%9Flem%20%C3%BCcretiniz%20tahsil%20edilerek%20paran%C4%B1z%20%C3%B6deme%20%C5%9Feklinize%20g%C3%B6re%20iade%20edilir.%2015%20g%C3%BCnden%20az%20bir%20s%C3%BCre%20kala%20ise%20%C3%B6demi%C5%9F%20oldu%C4%9Funuz%20tutar%20%C3%BCzerinden%20%2535%20kesinti%20yap%C4%B1larak%20iptal%20i%C5%9Fleminiz%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilir%20ve%20iadeniz%20yap%C4%B1l%C4%B1r.%5Cn%5CnRezervasyonunuzu%20kendinizin%20ya%20da%20birinci%20dereceden%20akrabalar%C4%B1n%C4%B1z%20ge%C3%A7erli%20sebepleri%20(hastal%C4%B1k%2C%20kaza%2C%20%C3%B6l%C3%BCm%20vb.)%20resmi%20bir%20raporla%20belgelendirildi%C4%9Fi%20s%C3%BCrece%20iptali%20veya%20de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20kesintisiz%20yap%C4%B1lacakt%C4%B1r.%20%C4%B0ptal%20%E2%80%93%20de%C4%9Fi%C5%9Fiklik%20i%C5%9Flemlerinizin%20ge%C3%A7erli%20olabilmesi%20i%C3%A7in%20yaz%C4%B1l%C4%B1%20ve%20imzal%C4%B1%20dilek%C3%A7enizin%20bulunmas%C4%B1%20zorunludur.%20Kesintiler%20ve%20iade%20i%C5%9Flemleri%20misafir%20temsilcileriniz%20taraf%C4%B1ndan%20size%20g%C3%B6nderilen%20s%C3%B6zle%C5%9Fmelerinizde%20detayl%C4%B1%20bir%20bi%C3%A7imde%20yer%20almaktad%C4%B1r.%5Cn%5Cn%C4%B0ptal%20ve%20de%C4%9Fi%C5%9Fiklik%20i%C5%9Flemleriniz%20i%C3%A7in%20deneyimli%20temsilcilerimiz%20her%20zaman%20her%20t%C3%BCrl%C3%BC%20sorun%20ve%20sorunuzu%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCmleyeceklerdir.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%228-%20De%C4%9Fi%C5%9Fiklik%20ya%20da%20%C4%B0ptal%20Dilek%C3%A7emde%20Hangi%20Bilgiler%20Yer%20Almal%C4%B1d%C4%B1r%20%3F%22%2C%22content%22%3A%22Rezervasyon%20numaran%C4%B1z%20ile%20birlikte%20otel%20ismi%2C%20giri%C5%9F-%C3%A7%C4%B1k%C4%B1%C5%9F%20tarihiniz%2C%20irtibat%20i%C3%A7in%20gerekli%20olan%20telefon%20ve%20fax%20numaralar%C4%B1%20%2C%20yap%C4%B1lmas%C4%B1n%C4%B1%20istedi%C4%9Finiz%20i%C5%9Flem%20ve%20sebebi%2C%20tesis%20hakk%C4%B1nda%20%C5%9Fikayetiniz%20ile%20birlikte%20varsa%20resmi%20rapor%20ya%20da%20belgeler%20yer%20almal%C4%B1d%C4%B1r.%20%C4%B0mzas%C4%B1z%20g%C3%B6nderilen%20dilek%C3%A7eleriniz%20i%C5%9Fleme%20al%C4%B1nmamaktad%C4%B1r.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%229-%20Sitenizde%20Tesisler%20Hakk%C4%B1nda%20Verilen%20Bilgiler%20Ne%20Kadar%20Do%C4%9Frudur%3F%22%2C%22content%22%3A%22Sitemizde%20yer%20alan%20tesis%20bilgileri%20ve%20otel%20tan%C4%B1t%C4%B1m%20foto%C4%9Fraflar%C4%B1%20tamamen%20otellerin%20ilgili%20departman%C4%B1m%C4%B1za%20g%C3%B6ndermi%C5%9F%20oldu%C4%9Fu%20otel%20tan%C4%B1t%C4%B1m%20formuna%20ve%20otelin%20taraf%C4%B1m%C4%B1za%20g%C3%B6nderdi%C4%9Fi%20ve%2Fveya%20internet%20ortam%C4%B1nda%20ula%C5%9F%C4%B1labilinecek%20yerlere%20koydu%C4%9Fu%20foto%C4%9Fraflara%20g%C3%B6re%20d%C3%BCzenlenip%20haz%C4%B1rlanmaktad%C4%B1r.%20Bilgiler%20ve%20foto%C4%9Fraflar%20taraf%C4%B1m%C4%B1za%20yaz%C4%B1l%C4%B1%20olarak%20bildirilir%2C%20herhangi%20bir%20de%C4%9Fi%C5%9Fiklikte%20yine%20otellerin%20bize%20g%C3%B6nderdi%C4%9Fi%20formlar%20ve%20foto%C4%9Fraflar%20ile%20birlikte%20s%C3%BCrekli%20g%C3%BCncellenmektedir%22%7D%5D” list_team=”%5B%7B%22title%22%3A%22Why%20are%20your%20tours%20so%20expensive%3F%22%2C%22content%22%3A%22Varius%20massa%20maecenas%20et%20id%20dictumst%20mattis.%20Donec%20fringilla%20ac%20parturient%20posuere%20id%20phasellus%20erat%20elementum%20nullam%20lacus%20cursus%20rhoncus%20parturient%20vitae%20praesent%20quisque%20nascetur%20molestie%20quis%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Why%20are%20your%20tours%20so%20expensive%3F%22%2C%22content%22%3A%22Varius%20massa%20maecenas%20et%20id%20dictumst%20mattis.%20Donec%20fringilla%20ac%20parturient%20posuere%20id%20phasellus%20erat%20elementum%20nullam%20lacus%20cursus%20rhoncus%20parturient%20vitae%20praesent%20quisque%20nascetur%20molestie%20quis%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Why%20are%20your%20tours%20so%20expensive%3F%22%2C%22content%22%3A%22Varius%20massa%20maecenas%20et%20id%20dictumst%20mattis.%20Donec%20fringilla%20ac%20parturient%20posuere%20id%20phasellus%20erat%20elementum%20nullam%20lacus%20cursus%20rhoncus%20parturient%20vitae%20praesent%20quisque%20nascetur%20molestie%20quis%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Why%20are%20your%20tours%20so%20expensive%3F%22%2C%22content%22%3A%22Varius%20massa%20maecenas%20et%20id%20dictumst%20mattis.%20Donec%20fringilla%20ac%20parturient%20posuere%20id%20phasellus%20erat%20elementum%20nullam%20lacus%20cursus%20rhoncus%20parturient%20vitae%20praesent%20quisque%20nascetur%20molestie%20quis%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Why%20are%20your%20tours%20so%20expensive%3F%22%2C%22content%22%3A%22Varius%20massa%20maecenas%20et%20id%20dictumst%20mattis.%20Donec%20fringilla%20ac%20parturient%20posuere%20id%20phasellus%20erat%20elementum%20nullam%20lacus%20cursus%20rhoncus%20parturient%20vitae%20praesent%20quisque%20nascetur%20molestie%20quis%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Why%20are%20your%20tours%20so%20expensive%3F%22%2C%22content%22%3A%22Varius%20massa%20maecenas%20et%20id%20dictumst%20mattis.%20Donec%20fringilla%20ac%20parturient%20posuere%20id%20phasellus%20erat%20elementum%20nullam%20lacus%20cursus%20rhoncus%20parturient%20vitae%20praesent%20quisque%20nascetur%20molestie%20quis%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Why%20are%20your%20tours%20so%20expensive%3F%22%2C%22content%22%3A%22Varius%20massa%20maecenas%20et%20id%20dictumst%20mattis.%20Donec%20fringilla%20ac%20parturient%20posuere%20id%20phasellus%20erat%20elementum%20nullam%20lacus%20cursus%20rhoncus%20parturient%20vitae%20praesent%20quisque%20nascetur%20molestie%20quis%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Why%20are%20your%20tours%20so%20expensive%3F%22%2C%22content%22%3A%22Varius%20massa%20maecenas%20et%20id%20dictumst%20mattis.%20Donec%20fringilla%20ac%20parturient%20posuere%20id%20phasellus%20erat%20elementum%20nullam%20lacus%20cursus%20rhoncus%20parturient%20vitae%20praesent%20quisque%20nascetur%20molestie%20quis%22%7D%5D” title=”FAQs”]
[st_list_of_related_services_new service=”st_activity” posts_per_page=”5″ title=”RELATED ACTIVITIES”]