Site Kullanıcı Sözleşmesi

Site Kullanıcı Sözleşmesi

 1. Sözleşmenin Onaylanması

BODRUMOTELLERI.COM  üyesi olmak için, önce kayıt formumuzu doldurmanız ve BODRUMOTELLERI.COM  üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Bunun için site kullanma koşullarını kabul ediyorum seçeneğini seçmeniz halinde aşağıda yazılı koşulları kabul etmiş olursunuz.

 

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da REZERVASYON  YAPTIĞI andan itibaren BODRUMOTELLERI.COM  sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

 1. Hizmetlerin Tanımı

BODRUMOTELLERI.COM  sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından otel odası rezervasyonu yapabilme imkanı sunar.

 1. BODRUMOTELLERI.COM  üyelik sistemi
 • BODRUMOTELLERI.COM  üyesi kendisinin belirleyeceği bir ‘kullanıcı adı’ ve ‘şifre’ye sahip olur.
 • ‘Kullanıcı adı’ üyeye özeldir ve aynı ‘kullanıcı adı’ iki farklı üyeye verilmez.
 • ‘Şifre’ sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre’nin seçimi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. BODRUMOTELLERI.COM , şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
 • BODRUMOTELLERI.COM  kullanıcıyı yararlanabildiği promosyonlardan e-posta yolu ile haberdar edebilir. BODRUMOTELLERI.COM  kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü parti şirketlerle paylaşmaz – telefon numarası ve E-Mail adresini rezervasyon talebinin daha çabuk ve doğru teslimi ile ilgili olarak konaklama tesisi ile paylaşılabilir. Ancak üçüncü parti şirketler adına e-posta gönderimi yapmaz.
 • Kullanıcının BODRUMOTELLERI.COM  üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem BODRUMOTELLERI.COM ‘ ye ‘login’ olmak şeklinde tanımlanmıştır.
 1. Üye’nin yükümlülükleri

Üye BODRUMOTELLERI.COM  sitesinin servislerinden yararlanırken,

 • Kayıt formunda yer alan kendisine ait bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma dahil) doğacak  aksaklık ve zararlardan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
 • BODRUMOTELLERI.COM  tarafından verilen hizmet, servis ve yazılımların telif hakkının BODRUMOTELLERI.COM ‘a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,
 • BODRUMOTELLERI.COM  hizmet, servis ve yazılımlarını kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, BODRUMOTELLERI.COM  ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği isteklerin ve kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve BODRUMOTELLERI.COM ‘un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
 • BODRUMOTELLERI.COM tarafından sağlanan hizmetlerde 18 yaşından büyüklere ait resim ve bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple BODRUMOTELLERI.COM ‘un sorumlu olmayacağını,
 • Sitenin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan BODRUMOTELLERI.COM ‘un sorumlu olacağını,
 • BODRUMOTELLERI.COM ‘ adresinde sunulan hizmetlere BODRUMOTELLERI.COM  tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda BODRUMOTELLERI.COM ‘un  uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
 • Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü BODRUMOTELLERI.COM ‘un sorumlu olmayacağını,
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
 • Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
 • Diğer kullanıcıların site kullanımını etkileyecek şekilde davranmamayı,
 • Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, site içinde yayımlanan anketlere içeriden veya dışarıdan müdahil olmamayı
 • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, site hakkında anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
 • BODRUMOTELLERI.COM  servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı BODRUMOTELLERI.COM ‘dan tazminat talep etmemeyi,
 • BODRUMOTELLERI.COM ‘ den izin almadan BODRUMOTELLERI.COM servislerini olumlu veya olumsuz ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
 • BODRUMOTELLERI.COM ‘un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde BODRUMOTELLERI.COM ‘un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
 • BODRUMOTELLERI.COM ‘un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
 • Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
 • Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
 • Üye ‘kullanıcı’ adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
 • Müşteri , rezervasyon işlemleri sırasında veya daha öncesinde kendilerine bildirilmiş olan konaklama ücretini bizzat rezervasyon yaptığı konaklama tesisinin site içinde ilan ettiği koşullarda ödemek durumunda olduğunu, aksi takdirde odanın kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
 • Müşterinin BODRUMOTELLERI.com adresinden yaptığı rezervasyonu iptal etmek istemesi halinde bizzat  rezervasyon yaptığı konaklama tesisinin site içinde ilan ettiği İPTAL koşullarına uygun hareket etmeyi aksi halde konaklama tesisinin İPTAL koşulları dışında yapılan İPTAL bildirimlerini kabul etmeyerek müşteriden rezervasyon bedelinin tamamını veya bir kısmını talep ve tahsil edebileceğini ,  
 • Üye kullanıcı tarafından yapılan rezervasyon başka şahıs tarafından kullanılacak ise, konaklayan kişi  Sanal Merkez adına konaklanacak odayı kendisine teslim eden kişiye  “rezervasyonu  kendisi adına yapan kişiyi   tanıdığına dair” ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ayrılmış odanın kendisine kullandırılmayabileceğini ve dolayısı ile rezervasyonun gerçekleşmemiş sayılmakla birlikte, iptal koşullarına uyulmadığı gerekçesi ile rezervasyon bedelinin  tamamını veya bir kısmının rezervasyonu yapan üyeden talep ve tahsil edebileceğini,kabul ve taahhüt etmiştir.
 1. BODRUMOTELLERI.COM ‘a kullanıcılar tarafından verilen yetkiler
 • BODRUMOTELLERI.COM  herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı BODRUMOTELLERI.COM ‘ un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Kullanıcı adı ve şifresi BODRUMOTELLERI.COM tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. BODRUMOTELLERI.COM , tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
 • BODRUMOTELLERI.COM, rezervasyonun zamanında, güvenli ve hatasız olarak konaklanacak tesise iletildiğini taahhüt eder. Ancak yapılan rezervasyonunun kullanımından ve/veya elde edilen sonuçlarının doğru ve güvenilir olduğunu, oda ve hizmet kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmemektedir.
 • BODRUMOTELLERI.COM  üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların,bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği peryotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı BODRUMOTELLERI.COM  sorumlu tutulmayacaktır.
 • BODRUMOTELLERI.COM  kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve bu mülkiyetten doğan telif ve tasarruf haklarına sahiptir.
 • BODRUMOTELLERI.COM ‘un satışları, kendi bünyesinde bulundurduğu firmaların tesislerinde bulunan o anki mevcudiyeti ve kullandırma sayısı ile sınırlıdır. BODRUMOTELLERI.COM  ilgili konaklama tesislerinde bulunmayan odalar için rezervasyon talebi almayabilir. Konaklama tesisi ve odalarının internet sitesinde teşhir edilmesi BODRUMOTELLERI.COM tarafından bu odaların stokta ve satış ve rezervasyona açık kontenjanı bulunduğunu anlamında olmadığı gibi, bu otel odalarına kesin rezervasyon alınabileceğini taahhüt etmez.
 • BODRUMOTELLERI.COM  üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, anket, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde veya BODRUMOTELLERI.COM  tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma ve yayınlama haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir.  Bu hallerde üye, BODRUMOTELLERI.COM ‘dan hiçbir telif ücreti, tazminat vb. talep etmeyecektir.
 • BODRUMOTELLERI.COM ‘da satışa sunulan konaklama tesisi fiyatlarının, oda özelliklerinin, satış, iptal ve rezervasyon koşullarının, tesisin genel  özelliklerinin, vb. sair hususların değiştirilmesi, münhasıran konaklama tesislerinin inisiyatifindedir.  Bu bilgilerin güncelliğinden, değiştirilmesiniden, doğruluğundan,  BODRUMOTELLERI.COM  sitesinde sanal oda bulunduran konaklama tesisi işletmelerine aittir. Fiyatlarda, ve yukarıda tarif edilen hususlardaki bilgilerde hata oluştuğu takdirde BODRUMOTELLERI.COM  bu hatayı düzeltecek veya telafi edecek şekilde hizmeti üstlenebilir veya müşterinin rezervasyonunu tamamen iptal edebilir.
 • BODRUMOTELLERI.COM , üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden BODRUMOTELLERI.COM ‘in sorumlu olmadığını kabul eder.
 • BODRUMOTELLERI.COM , ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
 • BODRUMOTELLERI.COM üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. BODRUMOTELLERI.COM ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir,  veya ücretli hale dönüştürebilir.
 1. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması:

Bireysel müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder. Kurumsal müşteriler ise ticari olarak siteyi kullanabilecekleri gibi, kendi kurumlarındaki çalışanlar için de kullanabilirler. Ticari amaçla kullananlar için taraflar arasında ayrıca ve yazılı surette bir sözleşme yapılmamış ise bu işletmelerin yaptığı satışlara komisyon ödemesi yapılmaz. Ticari amaçla satış yapacak firmaların Seyahat Acentesi İşletme Belgesine sahip olmaları aranır. Kurumsal firmaların kendi personeli için yapacağı rezervasyonlar için ayrıca yazılı bir sözleşme yapılmamış ise komisyon ödenmez.

BODRUMOTELLERI.COM Sitesini kullanmak sureti ile konaklama tesislerinde rezervasyon yapanlardan, site kullanım ücreti veya başka bir nam altında ücret alınmaz.     

 1. Ücret, Ödeme, Fatura, Komisyon  ve vergilendirme:

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler BODRUMOTELLERI.COM  şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen taraflar arasındaki sözleşmeye yansıtılır.

Rezervasyona dair ödeme doğrudan doğruya otele yapıldığından site kullanıcısı müşteri ile BODRUMOTELLERI.COM arasında ticari bir alışveriş olmaz.

Müşteri ödemeyi, rezervasyonu yaptığı konaklama tesisine yapar ve adına düzenlenecek faturayı doğrudan doğruya konaklama tesisinden talep eder ve teslim alır.

 1. Rezervasyon yapılan odanın kullanımı

Müşteri BODRUMOTELLERI.COM sistemini kullanarak yaptığı rezervasyona icabet etmediği taktirde, konaklama tesisinin rezervasyon anında ilan ettiği İPTAL koşulları müşteriye tatbik edilir.  Bu durum çerçevesinde müşteri doğacak kanuni borçlarını ve yükümlülüklerini gerek BODRUMOTELLERI.COM a gerekse konaklama tesisine karşı kabul etmek ve yerine getirmek durumundadır.

 1. Rezervasyon iptali

İptal koşulları BODRUMOTELLERI.COM adresi içinde yer alan her bir firma için farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle rezervasyon esnasında konaklama tesisi tarafından ilan edilmekte olan İPTAL koşulları kullanıcı müşteri tarafından okunup kabul edilmiştir.

Bununla birlikte ; Online kredi kartı ile ödemesi yapılmış rezervasyonların bir kısmında geçerli olmak ve aşağıdaki koşullar ile sınırlı olmak üzere ücret iadesi, kredi kartının ödemesinin durdurulması aşağıdaki şartların varlığı halinde konaklama tesisi tarafından doğrudan müşteriye yapılabilir. BODRUMOTELLERI.COM böyle bir durumda tarafların doğrudan iletişim adres ve bilgilerini talep halinde taraflara verecektir.

 • Rezervasyon talebinin konaklama tesisine ulaşmadığı, iletilmiş olup da konaklama tesisi tarafından tarafından rezervasyon talebinin kabul edilemeyeceğinin açıkça bildirilmiş olması, otelin veya oda durumunun müsait olmaması, müşteri tarafından usule uygun cezasız rezervasyon iptali yapılmış olması, konaklama tesisi tarafından iptal işlemini onaylamış olması,  durumunda;
 • REZERVASYONUN  kısmen ya da tamamen imkansız hale geldiğinin konaklama tesisi tarafından bildirilmesi,
 • Konaklama tesisine REZERVASYON bilgilerinin ulaştırılamaması nedeniyle yapılan iptal durumunda;
 • REZERVASYON  yapılan konaklama tesisinin hizmet ve kalitesinden memnun kalınmaması, tesisin tanıtım bilgileri ile uyumsuzluk hali nedeni ile konaklama tesisine giriş yapmadan, görerek kapıdan yapılan ve tesis tarafından kabul edilen İPTALLERDE

Online kredi kartı ve bunun dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış rezervasyon iptallerinde, ücret iadesi, BODRUMOTELLERI.COM ’un bünyesinde bulundurduğu konaklama tesisleri tarafından yapılır.  BODRUMOTELLERI.COM , konaklama tesisleri ile müşteri arasında ücret iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda taraf değildir. BODRUMOTELLERI.COM sistemde yapılan rezervasyon ile ilgili kayıt ve bilgileri talep halinde ilgililerine mevcut hali ile verir. Bunların sistemden silinmesinden yedeklenmesinden BODRUMOTELLERI.COM un sorumluluğu yoktur.

 1. BODRUMOTELLERI.COM  kayıtlarının  geçerliliği, kesin delil olma özelliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda BODRUMOTELLERI.COM ‘un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten BODRUMOTELLERI.COM  kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise T.C. Kanunları (TBK, TTK, HMK, TKHK ve ilgili sair yasalar ) uygulanacaktır.

 1. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri ve Yürürlük

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Mugla Ortaca  Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistem kullanım koşullarını site üzerinde üye olurken okuyup kabul etmesi ile birlikte sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da REZERVASYON yapması ile işbu sözleşme taraflar arasında her hangi bir süreye tabi olmaksızın yürürlüğe girer.

Bununla birlikte firmamız Bodrum Yarımadası’ndan ve Marmaris’ten çok yakın olan Yunan Adalarına kaliteli ve başarılı mavi yolculuk turları düzenlemektedir.

400+

Partnerlerimiz

Karen Travel'ın amacı, müşterilerimize başka bir seyahat alternatifi sunmak değil, bundan fazlasını da sağlamaktır. Müşterilerimize hatırlamaya değer bir deneyim, ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet ve nihayetinde güvenebilecekleri bir ürün sunmak istiyoruz.

450+

Otel

Karen Travel'ın amacı, müşterilerimize başka bir seyahat alternatifi sunmak değil, bundan fazlasını da sağlamaktır. Müşterilerimize hatırlamaya değer bir deneyim, ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet ve nihayetinde güvenebilecekleri bir ürün sunmak istiyoruz.

10+

Destinasyon

Karen Travel'ın amacı, müşterilerimize başka bir seyahat alternatifi sunmak değil, bundan fazlasını da sağlamaktır. Müşterilerimize hatırlamaya değer bir deneyim, ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet ve nihayetinde güvenebilecekleri bir ürün sunmak istiyoruz.

4k+

Rezervasyon

Karen Travel'ın amacı, müşterilerimize başka bir seyahat alternatifi sunmak değil, bundan fazlasını da sağlamaktır. Müşterilerimize hatırlamaya değer bir deneyim, ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet ve nihayetinde güvenebilecekleri bir ürün sunmak istiyoruz.

"Karen Travel'ın amacı, müşterilerimize başka bir seyahat alternatifi sunmak değil, bundan fazlasını da sağlamaktır. Müşterilerimize hatırlamaya değer bir deneyim, ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet ve nihayetinde güvenebilecekleri bir ürün sunmak istiyoruz."

Bodrum Otelleri ve Bodrum Otel fiyatları ile ilgili tüm detaylar.

Serkan Bali

Founder

Güncellemeleri & Fazlasını Al

Gelen kutularına düşünceli düşünceler